Vinkällan - en historia

Läs om hur Vinkällan Dryckesutbildningar växte fram till att bli Nordens största Sommelierutbildare

Dick

Allting börjar 1975 då jag pluggade kemi på Stockholms Universitet och behövde ett sommarjobb och hamnade på Systembolagets butik i Bollmora. Kul jobb som fortsatte fram till 1979 då jag fick anställning på Vin & Spritcentralens laboratorium vid nuvarande Liljeholmskajen. Från det ena monopolet till det andra. Här blev jag kvar i 17 lärorika år i olika befattningar. I samband med att Sverige blev medlem i EU upphörde Vin & Sprits importmonopol och en helt ny marknad uppstod med en mängd företag som fått importlicens. Här fanns en stor kunskapslucka att fylla. I den situationen valde jag att lämna Vin & Sprit och startade 1996 mitt konsultföretag Vinkällan Dick Samuelsson.

Britta

När jag träffade Dick jobbade jag som sjuksköterska på Intensivvårdsavdelningen på Huddinge Sjukhus. Ett spännande men hårt arbete. Och inte blev det mindre hårt då jag fick jobbet som avdelningschef med 90 medarbetare. Jag orkade med det i ett par år men ville prova på något nytt och hamnade som försäljare av sjukvårdsprodukter på Mölnlycke. Ett mycket stimulerande och utvecklande jobb där jag lärde mig mycket om försäljning och även en del ekonomi. Så, efter ett par år slår mig tanken att varför inte använda mina nya kunskaper och sälja Dick och hans kunskaper. Sagt och gjort!

Vinkällan Dryckesbildningar AB

1998 omvandlar vi så Vinkällan Dick Samuelsson till Vinkällan Dryckesutbildningar AB med syfte att utbilda sommelierer. Vi fördelar arbetsuppgifterna på ett logiskt sätt. Dick tar hand om utbildningen och Britta resten, det vill säga:

• marknadsföring
• försäljning
• ekonomi
• sköta allt under lektionsdagarna med dukning, upphällning, diskning och städning.
• Och dessutom vara VD när tiden så tillät. Kanske inte så jämnt fördelat.

Grevgatan 1998

1998 starta vi den första kursen för blivande sommelierer.

Sommelierföreningen i Sverige, som grundats 1986, hade en lokal på Grevgatan i Stockholm som vi kunde hyra för kursdagarna. Där fanns det vi behövde. En rätt så trång lektionssal med plats för 30 elever där vi även höll vinprovningar vilket så klart var opraktiskt då det innebar en längre paus för eleverna eftersom det skulle dukas och hällas upp vin. I en trängre del av lokalen fanns ett bord med kaffe, frukt och mackor. För lunch blev det en 10 minuters promenad till restaurang Elverket på Linnégatan där vi även kunde ha dagens första vinprovning. Därefter tillbaka till Grevgatan för fler lektioner och en avslutande vinprovning. Vid kursdagens slut skulle sen vinprovarglas och vattenglas diskas i en vanlig diskmaskin där det gick in cirka 40 glas. Med det kortaste diskprogrammet var de 130 vinprovarglasen och 32 vattenglasen diskade på två timmar. Under tiden fungerade diskmaskinen även som kontorsbord där Britta kunde sköta delar av sitt jobb. Utbildningen skedde med hjälp av OH-bilder och en elevpärm med textmaterial. Allt var egentligen väldigt primitivt och tog mycket tid men, ”Nu är vi i gång!”-känslan var viktigare. De första sommeliererna examinerades våren 1999.

Men, då hade vi flyttat till andra lokaler.

Händelser under den här perioden:
• Vi startar sommelierutbildningar i Göteborg

Ringvägen 1999 - 2008

Redan under första verksamhetsåret växte vi ur lokalen på Grevgatan. Antalet elever ökade och det krävdes en större och framför allt bättre anpassad lokal för vår verksamhet. I ett av Blomsterfondens hus på Ringvägen 101 fann vi det vi letade efter. En större lokal som visserligen låg ”souterrain”, men släppte in bra med ljus. Här fanns möjlighet att ha en lektionssal för 30 elever, ett kontor med plats för 3 skrivbord och ett diskrum med plats för en restaurangdiskmaskin. Och, inte minst lika viktigt, ett vinprovarrum. Men vad som också behövdes nu var förstärkning på personalsidan för att få en mer aktiv VD, det vill säga, Britta. Så, för att ta bort det som tagit alltför mycket tid från det hon helst ville ägna sig åt anställdes de första medarbetarna. Och resultatet lät inte vänta på sig.

Som VD tar nu Britta Vinkällan till nya nivåer:

Händelser under den här perioden:

• Vi startar sommelierutbildningar i Malmö
• Vi kör en sommelierutbildning på Åland
• Ut åker OH-apparaten och in kommer digitala projektorer och powerpoint- presentationer
• Maya Samuelsson tar sommelierexamen
• Vi kör en sommelierutbildning i Vasa, Finland
• Vi etablerar Vinkällan i Köpenhamn under namnet Vinakademiet. Ansvarig för verksamheten där blir/är Thomas Ilkjaer.
• Vi blir solitär leverantör av sommelierutbildningar hos Nores.

Liljeholmskajen 2008 – 2010

Efter nio år på Ringvägen var det så dags att flytta igen. Britta hade fått kontakt med en gymnasieskola som utbildade restaurangpersonal. De höll till vid Liljeholmskajen där de hade moderna utbildnings- och kontorslokaler som vi kunde hyra. Och, de låg i marknivå. Nu hade vi ”kommit upp oss”. Men, det som verkade så bra visade sig snart vara mindre bra. Att ha sommelierutbildningar med vinprovningar i lokaler där det också förekom gymnasieelever var inte helt lyckat. Därför började vi på nytt leta efter ett ställe för verksamheten, helst på den södra sidan av Stockholm, och vi började åka runt på visningar.

Händelser under den här perioden:

• Vinakademiet startar sommelierutbildningar i Silkeborg, strax utanför Aarhus, på Jylland
• Vinkällans nuvarande rektor, Erik Casterud, börjar sommelierutbildningen samtidigt med Filip Samuelsson och de går ut som delade kursettor. Erik ger sig därefter in i restaurangbranschen med sina nya kunskaper och Filip kliver in två år på heltid i familjeföretaget.

Tellusborgsvägen 2010 – 2024…

På Tellusborgsvägen 69 stod en fastighet helt täckt av byggnadsställningar och papp. Den hade varit utsatt för en brand som orsakats av en Thairestaurang med lokaler i byggnaden. Där erbjöds vi att hyra en helt ”utblåst” lokal. Nja, vad kan vi göra med den här? Jo, säger fastighetsägaren, ”säg hur ni vill att det ska se ut. Var ska lektionssalen ligga? Hur ska kontoren placeras? Var ska kök och disk vara? Vi fixar luftkonditionering, mm”. Man ville helt enkelt ha Vinkällan som hyresgäster. Vi slog till.Ny börjar vi, det vill säga Britta, strukturera upp Vinkällan långsiktigt och vi anställer de som idag utgör ”Vinkällanfamiljen”.

Händelser under här perioden:

• Vi startar sommelierutbildningar i Sälen
• Maya Samuelsson går in på heltid i familjeföretaget
• Maya Samuelsson vinner ”Årets Lily”
• Maya Samuelsson tar bronsmedaljen i Sommelier-SM tre år i rad-
• Vi startar en ölutbildning
• Får priset som ”Årets Företag” vid Nores årliga kickoff.
• Vi startar sommelierutbildningar i Åre
• Vi deltar i en Vinmakarutbildning på Högberga Vingård.
• Vinkällan släpper sin första digitala utbildning, DigWine.
• Dick och Britta försöker gå i pension, åtminstone delvis.
• Vinkällan släpper Steg1 digitalt.
• Vinkällan släpper Sake-utbildning digitalt.Och här är Vinkällan idag, ett företag med:8 heltidsanställda i Sverige, samtliga diplomerade sommelierer.3 heltidsanställda i Danmark.Ett tiottal konsulterande föreläsare i Sverige och Danmark.2 ”pensionärer” som kliver in och ut ur verksamheten som de tycker.

Och, med stabil ekonomi.

Vinkällan går som tåget!