Personuppgifter, kakor och köpvillkor

Personuppgifter

Vi på Vinkällan Dryckesutbildningar AB anser att säkerheten rörande dina personuppgifter är viktigt. Nedanför informerar vi dig om hur vi hantererar din personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter på hemsidan

Det är viktigt att din personliga integritet respekteras. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Vinkällan Dryckesutbildningar behandlar och tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen. 

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i anmälningsblanketter eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera för att vi ska kunna erbjuda den tjäst eller produkt du önskar.  Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre. En kaka är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Kakan ger dig som besökare tillgång till olika funktioner. Den ger också oss statistik över hur du och andra besökare använder webbplatsen. De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Du kan välja att inte tillåta oss att använda kakor genom att stänga av funktionen i din webbläsare. Om du vill, kan du också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan du ta bort i efterhand.

Lagring av data i Google analytics

Information som skapas av dessa kakor när du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används av Vinkällan Dryckesutbildningar för att utvärdera besöksstatistik. Vi använder till exempel information om besök på webbplatsen för att förbättra den. Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data. I syfte att kunna följa upp förändringar över tid så sparar vi viss information om hur webbplatsen används i 26 månader. Därefter raderas dessa uppgifter.Exempel på denna typ av information är antal nedladdningar av pdf-filer eller antal skickade formulär på webbplatsen. För att ytterligare värna din integritet använder vi IP-anonymisering vid datainsamlingen. Det betyder att de sista siffrorna i IP-numret maskeras, till exempel 193.188.156.xxx.

Om du inte vill acceptera lagring av kakor för Google analytics Om du inte vill att dina besök på Vinkällans webbplatser ska registreras i Google Analytics så kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare. Ett annat sätt att förhindra att cookies används av Google Analytics är att stänga av funktionen som lagrar kakor i din webbläsare. Det gör du i webbläsarens inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Läs mer här om Google Analytics opt-out här

GDPR.PDF

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-lagstiftning som har ersatt personuppgiftslagen, PuL. För dig innebär lagen bland annat att vi i Stockholms kommun ska vara tydliga med varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem och hur länge vi sparar dem.

 

KÖPVILLKOR DIGITAL UTBILDNING

Vinkällan Dryckesutbildningars material i alla digitala utbildningar är upphovsrättsskyddat och får inte kopieras, spridas eller användas utan Vinkällan Dryckesutbildningars skriftliga godkännande. Våra produkter får endast användas i privat utbildningssyfte. Brott mot detta avtal kan rendera i skadeståndsanspråk från Vinkällan Dryckesutbildningar.

 

Ångerrätt   

Kunder som ingår detta avtal om digital utbildning i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet – ångerrätt – i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Denna ångerrätt gäller i 14 dagar räknat från den dag kunden ingår avtalet. Kund som ingår avtalet i egenskap av näringsidkare har inte rätt att frånträda avtalet. När kunden påbörjat den digitala utbildningen, upphör rätten att frånträda avtalet. 

Standardformulär för utövande av ångerrätten, klicka här.

Klicka här för att gå vidare till lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

Företagsnamn: Vinkällan Samuelsson AB
Orgnr: 556570-4482
Adress: Tellusborgsvägen 69, 126 29, Hägersten, Sverige

 

Kontakt

Telefon

08-502 559 50

E-post

info@vinkallan.se