Internationella utbildningar

Vår internationella skola Scandinavian Wine Academy erbjuder avancerade kurser med internationell inriktning.

Våra avancerade kurser ligger under Scandinavian Wine Academy, vår skola för högre utbildningar, ofta med internationell inriktning. Här hittar du vidareutbildningar för dig som redan har gått en Sommelierutbildning, eller som vill specialisera sig på ett visst område. Här under ryms allt från heldags Masterklasser till en tredagars kurs om Sake..

Utbildningarna under Scandinavian Wine Academy, förkortat SWA är riktade mot den internationella marknaden och många av dem har antingen engelska som undervisningsspråk eller kurslitteratur på engelska. Tanken bakom SWA är att nå ut till omvärlden med ett bredare kursutbud, men främst att ge våra elever en möjlighet att vidareutbilda sig med internationell inriktning för att bredda sin kunskap som Sommelierer.

Scandinavian Wine Academy är även det namn vi använder när vi håller utbildningar i andra länder än Sverige och Danmark.

Det kursutbud som finns inom SWA är våra egna Masterklasser, Wine and Spirit Education Trust (WSET), Wine Scholar Guild (WSG), Court of Master Sommeliers och Vinmakarutbildningen. 

"Jag upplevde att ambitionen att lära ut är större här på Vinkällan och man ser till att alla verkligen hänger med i utbildningen. Stämningen gör också att man håller sig alert hela dagen även om man jobbat till 02 natten innan.

Anette Löfgren
Restaurangkonsult