Vinkällan Dryckesutbildningar söker ny personal med driftansvar.

Vinkällan är ett familjeföretag och alla fyra familjemedlemmar arbetar helt eller delvis inom företaget. För att stärka upp organisationen har vi dessutom 15 anställda, på hel- och deltid, och ungefär lika många konsulter. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda...